Realitní kanceláře

Úschovy u realitních kanceláří v podstatě neexistují. Nejedná se totiž o úschovu v pravém slova smyslu, ale o zaslání kupní ceny na účet realitní kanceláře bez jakékoliv další ochrany. Ať se jedná o jakýkoliv bankovní účet, jedná se o účet obchodní, patřící realitní kanceláři.

NEDOPORUČUJI spolupracovat s realitní kanceláří, která neposkytuje úschovu ve formě jedné z následujících zmíněných možností.

A co se s Vašimi penězi děje, nebo může dít u realitní kanceláře?
Realitní kancelář přijme finanční prostředky a jelikož ví, že u ní budou měsíc, pokusí se je investovat. Pokud má RK dostatečné množství úschov, lépe se finance tzv. točí a RK tak může hospodařit s financemi, které získala zdarma (bezúročně).

Také ale může o tyto finance přijít. 
Realitní kancelář přijímající úschovu je ve většině případů právnická osoba typu S.R.O. Ručí tedy omezeně do výše svého majetku. Pokud dojde ke krachu realitní kanceláře, nebude mít čím ručit a vy jste tak možná přišli o veškeré finance z prodeje.

Samozřejmě u realitní kanceláře nemusí dojít k takovému investování Vašich financí. Nikdy ale nevíte co může nastat. Může dojít k úpadků RK z jiného důvodu, ale výsledek bude stejný. Přijdete o své peníze.
 

!!!NIKDY NESVĚŘUJTE FINANCE DO ÚSCHOVY U REALITNÍ KANCELÁŘE!!!


Advokátní úschova

Úschova u advokáta má stejné parametry jako úschova u notáře. Advokát je ze zákona povinen mít založené pojištění profesní odpovědnosti minimálně ve výši 5.000.000 Kč. U advokáta je na každou úschovu zřízen individuální účet, který je veden jako úschovní, čímž je oddělen od majetku advokáta. Ten také každou úschovu eviduje u České advokátní komory a banku informuje o majiteli finančních prostředků, které se budou na účtu nacházet.

Cena za advokátní úschovu je stanovena dohodou obou stran, navíc je nejvýhodnější ze všech variant a závisí na zvoleném advokátovi. Ve většině případů je možné provádět úpravy smlouvy o úschově a pravidelně získávat informace o změnách na ůschovním účtu. A co je nejdůležitější, dochází k uvolnění finančních prostředků okamžitě po obdržení rozhodných podkladů, jak ujednáno ve smlouvě.

Finance nejsou kryty pro případ zpronevěry finančních prostředků ze strany advokáta.

 

Notářská úschova

Notářská úschova je finančně velmi podobná úschově bankovní, ceny jsou dané tarifem dle vyhlášky a svým principem naopak úschově advokátní. Ve většině případů je možné provádět úpravy smlouvy o úschově, při výběru kvalitního notáře získáte pravidelné informace o stavu úschovního účtu a stejně jako u advokátní úschovy dochází k uvolnění finančních prostředků okamžitě po obdržení rozhodných podkladů, jak ujednáno ve smlouvě. Notář musí mít zákonem povinné profesní pojištění. Současně je registrován u notářské komory.

POZOR na mýtus kolující mezi lidmi, že notářský úschova je kryta státem. Bohužel se v tomto případě jedná o obecně rozšířený omyl. Stát za notáře odpovídá pouze v případě, který je pevně specifikován zákonem o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Především jde v tomto případě o dědické řízení.

Mějte na paměti, že cena ve většině případů bude nejvyšší ze všech variant, bude stanovena pevně a je neměnná

Finance nejsou kryty pro případ zpronevěry finančních prostředků ze strany notáře
 

!!!NOTÁŘSKÉ ÚSCHOVY NEPATŘÍ DO PŘÍPADŮ, KDE JE STÁT RUČITELEM!!!


 

Bankovní úschova

Bankovní úschovu financí můžeme považovat za produkt, který je ze tří zmiňovaných nejbezpečnější a to především z důvodu množství finančních prostředků, kterými banka disponuje. Bohužel vzhledem k náročnosti přípravy bankovní úschovy a částce, která je bankou účtována (a to pouze jednorázově), není pro banku tento produkt zajímavý, jelikož není dlouhodobě výnosný. V mnoha případech se tak banky brání tuto službu poskytnout komukoliv jinému, než klientovi, který si u banky zároveň zřídil hypotéční úvěr. Navíc ne každá banka tento produkt poskytuje. Úschova u banky musí mít jednoznačně stanovené podmínky uvolnění prostředků.

Je potřeba počítat s nepružností a neochotou banky v úpravách smlouvy o úschově - pokud budete potřebovat provést úpravy smluv, počítejte buď s odmítnutím nebo poplatkem za tento požadavek. Doba sjednání bude velmi dlouhá a prakticky nulová flexibilita v komunikaci při přijímání financí na účet úschovy a současně při uvolňování financí po podání veškerých rozhodných podkladů - uvolnění financí může trvat déle.

 


 


 

 

 

Masivní inzerce Exportujeme na

Za nás hovoří čísla Jasně a přehledně